Kalite Politikası

Kompresörler vasıtasıyla ortamdan emilen havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen basınçlı havanın içinde istenmeyen birtakım kontaminasyonlar bulunmaktadır. Bu komtaminasyonlar; atmosferik kirlilik, likit formda yağ, mikro-organizmalar, likit formda su, pas, aerosol formda yağ, aerosol formda su buharı ve yağ buharıdır. Hem havanın temas ettiği ürünlere hem de basınçlı havayla çalışan makine aksamlarına zarar vermemesi için bu kontaminasyonların sistemden uzaklaştırılması gerekmektedir. Su buharı hariç diğer kontaminasyonar su seperatörleri ve filtreler tarafından tutulur.

WhatsApp
+905457100039
Instagram
facebook
Konum